top of page

STATİK HİZMETLERİMİZ

BETONARME

PROJE

Betonarme statik proje, yapıların her türlü dayanıklılık analizlerinin inşaat mühendisi gözüyle ve belli şartnamelere uygun olarak yapılmasıdır. İnşaat mühendisleri tarafından ilgili yapının mimari projesi baz alınarak hazırlanmaktadır. Mimari projenin büyüklüğü, yapının teknik özellikleri ve standartlar statik proje için referans özelliği taşımaktadır. Bu paralelde statik proje işlemleri yapılmamış olan mimari proje için ruhsat verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle öncelikli olarak mimari projeye göre statik proje hesaplamaları yapılmalıdır.

Betonarme statik proje hesaplamaları yapılırken, yapının temeli, kat planları, çatı sistemleri ve tüm kesitler çok önemlidir. Bu alanların taşıyıcı güçleri için matematiksel hesaplamalar yapılmak zorundadır. Yapılması düşünülen mimari proje için bu hesaplamalar olmazsa olmazdır. Binanın kullanımı sırasında olası her türlü olumsuz duruma karşı bu hesaplamalar çok önemli olmaktadır. Özellikle mimari proje ile ilgili fiziksel parametreler bakanlık tarafından ilan edilen yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak yapılmak durumundadır. Herhangi bir proje için ruhsat sahibinin ilk olarak betonarme mimari proje çizdirmesi gerekmektedir. Mimari proje çizim işlemlerini mimarlar yapmaktadır. Müşteri istek ve taleplerine göre belli fiziksel plan çerçevesinde bu proje çizilmektedir. Mimari projesi çizilen proje için betonarme statik proje hesaplamaları yapılmalıdır. Bu hesaplamalar içinde inşaat mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat mühendisleri özellikle Sap2000, IDECAED gibi paket programları kullanarak ve projeye bağlı olarak gerekli çizim ve de hesaplamaları yapmaktadır. Bu hesaplamalarda binanın kat planları, kaldırma kuvveti, temel ve bodrum kat durumu, çatı planlaması, taşıyıcı sistemlerin dayanıklılığı, merdiven analizleri ve duvar kesitleri tek tek proje üzerinde detaylı olarak belirtilmektedir.

​Tüm bu hesaplamalar sonucu betonarme statik proje işlemleri tamamlanmış olacaktır. Betonarme statik proje işlemleri tamamlanan yapının ruhsat alımı için ilgili belediyeye başvuru işlemleri yapılabilir duruma gelmektedir. Betonarme statik proje çizimleri ve hesaplamaları TSE standartlarına uygun olmalıdır. İnşaat mühendisleri tarafından hesaplamaların yapılmasıyla birlikte proje onay işlemleri için TSE kurumuna gönderilmelidir. TSE kurumu kendi standartlarına göre projeyi değerlendirmekte, incelemekte ve buna göre onaylamakta veya onaylamamaktadır. Tüm bu koşulların tamamlanması durumunda ilgili belediye projeye ruhsat vermektedir.

bottom of page