top of page

STATİK HİZMETLERİMİZ

Zemin-Etüdü.jpg

ETÜD HİZMETLERİ

Zemin Sondajı

Araştırma Çukuru

Sismik Yöntem

Rezistivite Yöntemi

Mikrotremor Ölçüm

Geoteknik Projelendirme

Her türlü binanın oturduğu zeminin Jeoteknik özelliklerini (Zeminin topoğrafik özellikleri, şev-heyelan durumu , zeminin depremselliği, taşıma güçleri, yer altı suyu seviyesi, sismik hızları, zeminin hakim periyotları , bulk modülü ,dinamik elastik parametreleri vs.) belirlemek için yapılan etüttür.
Firmamız parsel bazında zemin etüd çalışmaları gerçekleştirmektedir. Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etüd çalışması ile binanızın oturduğu zemin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Zemin etüd araştırmaları başlıca iki bölümden oluşmaktadır:

Saha Çalışması


Etüd çalışması öncesi yapılacak programa göre firmamız mühendisleri sahaya gelerek, zeminde yapılacak bina özellikleri, zeminin topografik özellikleri, şev durumuna vb. göre zeminde yapılacak çalışmaları (sondaj veya araştırma çukuru adedi derinliği, sismik serim sayısı vb.) belirler.
a) Zemin etüd sondajı veya araştırma çukuru
b) Sismik çalışması
c) Rezistivite çalışması

Büro Çalışması


Saha çalışması, sondaj çalışması, sismik ve rezistivite çalışmalarını müteakip, zeminin depremselliğini, taşıma güçlerini, zemin sınıflandırmasını,Yeraltı su durumunu, şev-heyelan durumunu, temel ile ilgili önerileri içeren bir zemin etüd raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Bayındırılık Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanmakta olup Jeoloji Mühendisleri Odasına onaylatılmaktadır.

JEOLOJİK – JEOFİZİK PROJELER


. Zemin Etütleri
. Sismik Kırılma, Sismik Yansıma ve Sismik Tomografi
. Mikrotremor Ölçümleri
. Elektrik Özdirenç Yöntemi (Rezistivite)
. Yer Altı Boşluklarının Araştırılması
. Zemin ve Su Sondaj Çalışmaları
. Temel Kaya Derinliğinin Belirlenmesi
. Heyelan Araştırmaları

bottom of page