top of page

STATİK HİZMETLERİMİZ

proje-degerleme-kent.jpg

FİZİBİLİTE HİZMETLERİ

Yatırımcı, yatırım için gerekli finansmanı sağlayabilmek için yapacağı yatırımın bütçesini bilmek isterken, yükleniciler ise uygun fiyat vererek ihaleyi kazanmak için maliyeti doğru tahmin etmek isterler. Hem yatırımcı, hem yüklenici için doğru maliyet tahmini çok önemlidir.

Bu çalışma kapsamında ön inşaat maliyeti tahmini yapmakta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Geçerliliği kabul görmüş ve literatürde bulunan ön tahmin yöntemleri üzerine bir tarama çalışması yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda bulunan inşaat maliyeti ön tahmini yöntemleri sınıflandırılmış ve ülkemizde bu yöntemlerden bilinen ve uygulananların değerledirilmesi yapılmıştır. Türkiye’de ön maliyet tahmini yapmakta karşılaşılan zorlukları ve çözüm önerileri düzenlenen bir anket ile araştırılmıştır. Yapılan anket sonucunda Türkiye’de ön maliyet tahminin sapma oranları faaliyet alanlarına göre ayrı ayrı belirlenmeye çalışılmıştır Ön maliyet tahmini yaparken karşılaşılan zorlukların nedenleri için, ön maliyet tahminine yeterli zaman ayrılmaması, işverenlerin beklenti ve taleplerini değiştirmesi, dalgalanmalı enflasyon oranına bağlı fiyat değişiklikleri, inşaatın doğası gereği ortaya çıkan öngörülemeyen maliyetler ile şirket ve devlet istatistik veri bankalarına duyulan ihtiyaç olarak saptanmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan çözüm önerileri ise, proje sonlarında verilerin düzenlenerek depolanması ve bilgiye dönüştürülmesi, inşaat proje yöneticilerinin maliyet kontrol sistemleri konusunda bilinçlendirilmesi ve buna bağlı teknikleri kullan yönetim anlayışının sağlaması uygun bulunan çözüm önerileri arasındadır.

bottom of page