top of page

MİMARİ HİZMETLERİMİZ

magaza-tasarimi.webp

MAĞAZA TASARIMI

Mimari tasarım bizim için, iç mekandaki ihtiyaç ve talepler doğrultusunda köklenen ve dışa doğru büyüyen bir tasarım sürecidir. Kurumların ihtiyaç ve talepleri tasarımlarımızın ana mesnedini oluştururken; yapının kamusal kullanımı ile çevresine entegrasyonu, tasarım metodolojimizin önemli kriterlerini oluşturur. Ayrıca iyi tasarımın kazandırdığı katma değer ile bulunduğu çevrede önemli bir röper noktası oluşturmasını ve bir çekim gücü yaratmasını hedefleriz. Ekibimiz ve gerekli danışmanlar eşliğinde, projenizin ilk safhasından, şantiye sonuna kadar olan süreçte; temel ihtiyaç ve gereksinimler, gelecek vizyonu, yatırım ekonomisi, çevresel ilişkiler – çekim merkezi oluşturma hedefi, sürdürülebilirlik ve yasal zorunlulukların tümü harmanlanarak en iyisine ulaşılır.

Mağazacılık ve parekende sektöründeki rakabetin gün geçtikçe arttığı bir ortamda, müşteriyi cezbetmek, doğru ürünü hedef kitle ile buluşturmak ve satış grafiklerinin yükselmesi elbette ki bu konudaki başlıca önceliklerden sadece birkaç tanesi. Hedefe giden yolda çok farklı kriter ve seçeneğin, farklı kombinasyonlarda bir araya gelerek etkin olduğu bir gerçek. Ancak mağaza tasarımlarında istenilen hedefe ulaşmanın ana prensipleri aşağıdaki 6 başlıkta özetlenebilir.

1- Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Mağaza tasarımlarının en önemli ve kritik verisidir. Yapılan tasarımlar sergileme amaçlı değil, satış amaçlı mekanlar olduğu için, hedef kitlenin davranış biçimi, alışkanlıkları, beklentileri belirlenmeli be bu veriler mekân bileşenleri ile harmanlanarak tasarım kararları oluşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki tüketici profili farklı sosyolojik yapıdaki topluluklardan oluşur ve geniş bir aralıkta oldukça farklı beklentilere sahiptir. Dolayısı ile her kesimden tüketiciye hitap etmek neredeyse hem imkânsız hem de yanlış hedefe yönelmektir. Bu sebeple hedef kitlenin doğru belirlenmesi, tüm tasarım prensiplerinin bu veriler üzerine inşa edildiği doğru metodolojinin başlangıcıdır.

2- Görsel Etkileşim ve Dikkat Çekme

Mağaza vitrinleri adeta insan yüzüne benzetilebilecek şekilde ait oldukları mekânın kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Farklı, yaratıcı ve dikkat çeken vitrin tasarımları, müşteri algısını cezbetmekte kilit rol oynar. Bu alan, müşteriler ile ilk ilişkinin kurulmasına yarayan ve mağazanın mesajını ziyaretçilere ileten, mağaza tasarımlarındaki en önemli mimari unsurdur.

3- Mağaza İçerisinde Vakit Geçirtme

Günümüz modern yaşamdaki hız, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına da yansımış durumda. Artık tüketiciler yoğun günlük tempolarından dolayı alışverişlerini de telaş içerisinde ve mümkün olduğunca hızlı yapma eğilimindeler. Bu sebeple mağaza tasarımları, müşterilerin bu temposunu yavaşlatıp, mekânda daha çok vakit geçirmelerine yönelik düzenlemeler içermelidir. Bu doğrultuda müşterilere, ürün gamı ile ilişkili

interaktif deneyimler yaşatmak en etkili yöntemlerden biridir.

4- Mağaza İç Dolaşım Yolu

Mağazada yer alan ürünlerin satış grafikleri ve talep oranları belirlenmeli ve bu oranlar doğrultusunda en çok rağbet gören ve çok satan ürünlerin sıralandığı bir iç yol oluşturulmalıdır. Bu yol, mağaza tasarımlarında müşterileri yönlendirerek mağazanın tümüne ulaşmalarını dolayısı ile mekânda fazla zaman geçirmelerini teşvik eder.

İlave olarak yapılan araştırmalar, insanların ilk bakışta sağdan başlayarak nesne ve tabelaları algılamaya başladıklarını göstermektedir. Dolayısı ile öne çıkartılmak ve vurgulanmak istenen ögelerin sağ tarafa yerleştirilmesi daha etkin sonuç vermektedir. Bu doğrultuda bahsi geçen iç dolaşım yolunun saatin tersi yönünde bir akış doğrultusunda tasarlanması tercih edilmelidir.

5- Cesur ve Yaratıcı Mekanlar Oluşturun

Hızla artan e-ticaret piyasasındaki satış oranları, parekende ve mağazacılık sektörünü daha güçlü – cesur ve yaratıcı mağaza tasarımlarına yönlendirmektedir. Özellikle müşteriyi cezbetmek ve mağazada vakit geçirtecek iç mekân tasarımları fark yaratacak en önemli unsurdur. Mimari üslup, renk kullanımı, ışık oyunları, görsel iletişim araçları giibi enstrümanlar bütünsel bir konsept ve birbiri ile uyum içerisinde kullanılmalıdır.

6- Kırılma Yaratacak Geniş Alanlar

Mağaza içi yoğun ve kalabalık teşhir düzenlemelerinin, ürünlerin algılanmasında daha düşük kaliteli oldukları yönünde bir etki bıraktıkları bilinmektedir. Bu sebeple müşterilerin nefes alabilecekleri, durup düşünebilecekleri veya kendilerini daha serbest hissedebilecekleri geniş mekanlar, mağaza tasarımlarında hem ürün kalite algısını arttırmakta, hem de kullanıcılara ferah mekanlar yaratmakta etkin rol oynamaktadır.

7- Aydınlatma Tasarımı

Mağaza tasarımlarında özellikle tercih edilmesi gereken 3 farklı aydınlatma metodu bulunmaktadır.  Bunlar, mekân aydınlatması, dekoratif aydınlatma ve ürün odaklı aydınlatmadır. Farklı nitelik ve özelliklerdeki bu aydınlatma prensiplerinin ölçülü ve oranlı bir kombinasyonu, başarılı aydınlatmanın anahtarıdır. İdeal aydınlık seviyeleri mağaza girişlerinde ortalama 1700 – 1800 lux. mağaza içerisinde ise min. 1000 lux. seviyesinde olmalıdır. Yakın mesafeden gelen ve üründe gölge yaratmayacak ışık kaynağı, ürün odaklı aydınlatmanın temel prensibidir. Bunun için de raf altı gizli aydınlatmalar en iyi çözümü sunar. Dekoratif aydınlatmalar ise, mağaza tasarımı ile birlikte değerlendirilmeli ve gerek vitrinde gerekse de iç mekânda dikkat çekecek ve fark yaratacak bir enstrüman olarak kullanılmalıdır.

Binova Mühendislik Mimarlık, gerek zincir gerekse de butik mağaza projelerini uzun yıllardır başarı ile sürdürmektedir. Bu alanda kurumsal konsept geliştirme, mağaza tasarımları ve uygulama hizmetlerine yurt içi ve yurt dışında farklı projeler ile devam etmektedir.

bottom of page