top of page

STATİK HİZMETLERİMİZ

architecture-construction-safety-first-career-PASWK691-1280x500.jpg

TEKNİK RAPOR

Binova Mühendislik Mimarlık olarak yapının gerek mimari, gerekse statik rölöve çalışmalarının yapılması. Mevcut yapının irdelenmesi-yapıdaki uygunsuzlukların tespit edilerek hesaplarda ve yeni oluşturulacak projelerde mevcut haliyle değerlendirilmesi.

Uygun yerlerden ve katlardan, yapıdaki genel beton dayanımını gösterecek şekilde karot numunesi alınarak silindirik BASINÇ DAYANIMLARI’nın tesbiti.

Hasarlı ve hasarsız donatı tespit çalışmalarıyla betonarme elemanlarda bulunan donatıların projesine uygunluğu ve korozyon oranının rölöveye işlenmesi.

Temel projelerinin yerinde kontrolü amacıyla temel muayene çukurları açılarak temel tipinin ve donatılarının tespiti.

Yapının bulunduğu zemin verilerinin tespiti amacıyla zemin etüt çalışmalarının yapılması, Yapılan testler ve hazırlanan tüm veriler kullanılarak yapının, (IDECAD, STA 4 CAD ve/veya SAP2000 programı yardımıyla) üç boyutlu statik modelinin hazırlanması.

Yapıya etki eden yüklerle, tespit edilen olumsuzlukların (korozyon, betonarme elemanlardaki çatlaklar vb.) kapasite hesaplarında birebir üç boyutlu modele işlenerek yapının mevcut ve deprem yükleri etkisindeki davranışının tespit edilmesi.

2018 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ’nde belirtilen kriterler baz alındığında can güvenliği performansını sağlayıp sağlamadığı belirlenip, sağlamıyorsa sebepleri ile birlikte proje, hesap raporları ve değerlendirme raporlarının hazırlanması.

Güçlendirme Prejesinin Hazırlanması:

Binaya uygun güçlendirme yönteminin belirlenmesi ve Performans analizi sonuçları referans alınarak, güçlendirme projesi ve hesap raporlarının hazırlanması.

bottom of page