top of page

STATİK HİZMETLERİMİZ

YIĞMA YAPI PROJESİ

Yığma yapı nedir; bir yapıda kolon, perde gibi taşıyıcı elemanlar yerine duvarların, hem yapıya etkiyen yükleri taşıdığı hem de bölme özelliği gösterdiği yapı sistemlerine verilen addır. Yığma yapılar betonarme binalardaki gibi bir iskelet sistemine sahip değildir. Taşıyıcı nitelikte olan taş duvar, tuğla, kerpiç gibi yapı elemanlarının üst üste konulmasından ve harç ile birbirine bağlanmasından oluşur. Üst üste konulan ve harçla bağlanan elemanlar düşey yükleri birbirine aktararak iletir.

Bu yapılar ekonomik olmaları, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmeleri, yangına karşı dayanıklı olmaları, ısı ve ses yalıtımınlarının iyi olması nedeniyle tercih edilmektedir. Yığma yapı elemanlarından taş, tuğla, kerpiç gibi malzemelerin basınç dayanımı yüksektir. Fakat çekme ve kayma sonucu oluşan gerilmeleri karşılayacak yeterli süneklik kapasitesine sahip olmamaları nedeniyle yapıya etkiyen deprem gibi çekme gerilmesine sebep olabilecek yükler altında enerjiyi sönümleyemez ve ani meydana gelen hasarlara maruz kalır. Oluşan ani hasarlar neticesinde yapının bir bölümü veya tamamı yıkılabilir.

Yığma yapıların taşıyıcı sistemini;

  • Döşemeler,

  • Döşemelerin mesnetlendiği hatıllar,

  • Taşıyıcı duvarlar,

  • Taşıyıcı duvarların temelleri meydana getirmektedir.

Çoğunlukla döşeme çeşiti olarak kirişli plak döşeme kullanılır ve duvar üzerine yapılan yatay hatıl kirişlerine mesnetlenir. Bazen dişli döşeme yapıldığı durumlarda olabilmektedir. Duvarlar birden fazla kompozit malzemenin bir araya gelmesi ile oluşur. Döşemelerden gelen yatay ve düşey yükler duvarlara iletilir. Duvarlardan ise duvar altında bulunan şerit temellere aktarılır.

Ülkemizde yığma yapılar herhangi bir mühendislik hizmetine gereksinim duyulmaksızın yapılmaktadır. Çoğunlukla kırsal bölgelerde ve yerel malzemeler ile inşa edilmektedir. Yurtdışında donatılı yığma yapılara sıklıkla rastlanmasına rağmen bizim yurdumuzda çok fazla görülmez. Böyle olmasının en önemli nedeni yığma yapıların mühendislik hizmeti gerektirmediğinin düşünülmesidir.

bottom of page